تشکر از حضور شما، در نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران

Posted on Posted in اخبار

نمایشگاه امسال نیز تمام شد، و اتفا با استارت آپ بازآرتچه امسال در غرفه الکامپ استارز، حضور داشت. با استقبال گسترده رسانه ها و مردم از غرفه بازآرتچه بسیار خوشحال شدیم و بیشتر از  گذشته بر ادامه راه کارآفرینی و ایجاد ارزش، در کشور عزیزمان ترغیب و راسخ شدیم. از حضور تمامی عزیزان در غرفه بازآرتچه، تشکر کرده و صحبت ها، نقدها و نظرات شما را در ادامه این مسیر به کار خواهیم گرفت.

اتفا_الکامپ_بازآرتچه