سامانه های اپلیکیشن و وب سایت موجود دانش گستر آرمین

شرکت دانش گستر آرمین(اتفا)، محصولات مختلف و متنوعی را جهت کسب و کارهای مختلف دارد. این سامانه ها به صورت اپلیکیشن اندروید و یا سامانه های وب سایت، به صورت همزمان با یکدیگر قابلیت همگام سازی را دارند

 

سامانه نرم افزاری مدیریت و معرفی رویداد و کنفرانس