طراحی اپلیکیشن رویداد توانمند سازی مدیران روابط عمومی ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط تیم اتفا

Posted on Posted in اخبار

پس از نشست های فراوان با برگزار کننده های رویداد توانمند سازی مدیران روابط عمومی ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار بر این شد که اپلیکیشن این رویداد که مدیران بلند پایه وزارت بهداشت از تهران و شهر های دیگر از طریق این برنامه اندرویدی می توانستند از برنامه های این رویداد با خبر شوند.

از قابلیت ها این نرم افزار اندرویدی میتوان به مدیریت سخنرانان، رویدادهای برگزار شده و زمان بندی برنامه و … اشاره کرد.

این رویداد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ,  درمانی استان اصفهان و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و موسسه آموزش عالی فن آوران حکبم برگزار شد.

اپلیکیشن رویداد توانمند سازی مدیران روابط عمومی ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان