طراحی اپلیکیشن نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان به اتفا واگذار شد

Posted on Posted in اخبار

طی صحبت های انجام شده با تیم مدیریت نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان، طراحی نرم افزار اندروید نمایشگاه بین المللی اتوکام۲۰۱۵ اصفهان، به تیم اتفا، واگذار گردید.

از قابلیت ها این نرم افزار میتوان به مدیریت سخنرانان، رویدادهای برگزار شده و… اشاره کرد.